SHELTIE

Historie plemene

Šeltie – šetlandský ovčák, šetlandská kolie, minikolie, toonie dog, perrie, fairy dog – to všechno jsou jména, která kdy byla pro malého psíka původem ze Šetlandů používána. Kolik jmen, tolik také verzí i romantických pohádek o vzniku tohoto plemene. Ale tak jako u mnoha jiných plemen, původ šeltie nikdy přesně nezjistíme, s jistotou můžeme pouze říci, že předkové dnešní šeltie pocházejí ze Šetlandských ostrovů.

Šetlandské ostrovy tvoří skupina menších ostrovů ležících necelých 200 km na sever od Skotska. Největší ostrovy, Mainland a Yell, byly osídleny v 9. století Nory a k Norsku také patřily ostrovy až do r. 1469, kdy přešly pod vládu Skotska.

Je zřejmé, že spolu s hospodářskými zvířaty si Norové přivezli ze své domoviny na Šetlandy i své psy. Muselo jít o psy v typu severských psů, respektive jejich předchůdců. Vzhledem k výhodné poloze byly Šetlandy vítanou zastávkou lodí cestujících z evropské pevniny na Faerské ostrovy, Island a do Grónska, a tak stávající populace psů žijících na ostrovech mohla být ovlivňována dalšími psy cestujícími na palubách těchto lodí.

Původní šetlandští psi byli pravděpodobně všestranní psi, tak jako jejich předci. Jedno z jejich jmen "Toonie dogs" pochází od pojmenování zemědělských usedlostí, tzv. toons. Ale sami Šetlanďané v dřívějších dobách vůbec nepovažovali tyto psy za plemeno a nepoužívali pro ně pojmenování, byl to jen pes na dvůr, my bychom ho označili jako "voříšek", ale v ruštině najdeme přiléhavější název "dvorjak". Úkolem těchto psů "na dvůr" bylo především hlídání usedlostí a kousků obdělané půdy v jejich bezprostřední blízkosti. Dohady jsou kolem otázky, jestli byli původní šetlandští psi používáni k pasení ovcí či nikoliv. Je pravděpodobné, že stáda ovcí byla velmi malá až do rozmachu obchodu v 19. století. Ovce sloužily jen jako zdroj masa, mléka, vlny pro místní obyvatele a možná jako občasné zásobování lodníků plujících z evropské pevniny dále. K takovým malým stádečkům nebyl potřeba ovčácký pes v pravém slova smyslu. Díky golfskému proudu byly zimy relativně mírné, a tak odpadalo povětšinou sezonní zahánění a vyhánění ovcí. Pravděpodobně byli šetlandští psi používáni při práci s ovcemi jen příležitostně.

Využití plemene 

Je jen málo plemen této velikosti, které by bylo tak všestranné ve sportovním využití. V některých sportech ovšem obzvláště vynikají.

Původem je sheltie ovčácké plemeno a od tohoto se odvíjí většina jejích vlastností. I když se dnes nedá říci, že je to plnohodnotný ovčák, mnohým z nich se vlohy dochovaly a jsou schopné vcelku dobře pást ovce či drůbež, někdy ochotně pasou i svou rodinu. Za tu řadu let si ale našla své neodmyslitelné místo i v jiných alternativách. Stal se z ní skvělý rodinný společník, plnohodnotný člen rodiny, ale i dobrý hlídač nebo kamarád pro malé děti. Jestliže se svou rodinou tráví dost času, a má tak zaplněný svůj denní program, nic jí zpravidla nechybí.
Sheltie ovšem zdaleka nemusí být jen zahálivý gaučák, milují a jejich touha se svému pánu zavděčit z nich činí výborné žáky a vytrvalé pracanty. Díky své akční a ochotné povaze si našly mnoho příznivců a zájem o ně stále stoupá.


Standart